problems change family or au pair

How often can I change family?

Dear cAP team and members,

after my first host family got divorced, I had to change family. My current family now doesn't care about the rules regarding allowed work and maximum working hours so I would like to find a new host family, who really treats me the way an au pair is supposed to be treated. 

Now they tell me, that it's not possible for me to change family again, as it's only allowed to change family once. Is this true?

Thanks & BR,

an au pair from Venezuela

1 Answerslatest answer: 4 years ago 2532 views

Filter answers

Language

Answered by

Dear au pair,

our first au pair (we currently have our forth au pair) was in quite the same situation as you: Her first host family had foster children, which went back to their real family, so that there was no need for an au pair anymore. She changed family but had really bad luck - her host father forced her to work more or less around the clock and as he lived on the countryside, she not even was able to attend a language course... We got her out there one night (she pretended to visit a friend) and we didn't have any problem to register her as an au pair with us and elongate her visa (actually, she didn't have a valid visa anymore, as her host father told her she doesn't need to elongate it, which was of course wrong, but her illegal status gave him even more power. Long story, but it's her story so I don't want to tell it - perhaps she's ready to share it with you...)

The important essence for you: No, there is no limitation how often you are allowed to change family!

I guess, authorities might start to ask questions, if you change family every second week, but if you and your new host family have good arguments for the change, it shouldn't be a problem at all!

Hope this helps!

Maria

Querida "au pair",

te comento que nuestra primera "au pair" (hasta ahora hemos tenido cuatro) estuvo casi en la misma situación que tú: Su primera familia de acogida tenía la tutela de los niños, pero ellos regresaron con su familia biológica, por lo que ya no necesitaban tener una "au pair". Ella se cambió de familia de acogida, pero tuvo muy mala suerte, el padre de acogida la obligaba a trabajar casi todo el tiempo y, como vivían en el campo ella, ni siquiera podía asistir a su curso de idiomas. La sacamos de ahí una noche (ella dijo que iba a visitar a una amiga) y no tuvimos ningúin problema al registrarla como nuestra "au pair" y alargar su visa (de hecho ella ya no contaba con una visa válida, pues su padre de acogida le había dicho que no había necesidad de alargarla, lo que por supuesto no era verdad, pero su situación de ilegal le favorecía a la familia de acogida. Es una larga historia, pero como es su historia tal vez ella la quiera compartir contigo...).

Lo importante para ti es que, ¡no hay un límite de veces para cambiar de familia!

Creo que las autoridades empezarán a cuestionarse, si cambias cada dos semanas de familia de acogida, pero si tú y tu nueva familia de acogida tienen buenos argumentos para hacer el cambio, no debe haber ningún problema.

¡Espero que esto te ayude!

Maria

Hyvä au pair, 

ensimmäinen au pairimme (meillä on tällä hetkellä neljäs au pair) oli melko samassa tilanteessa: ensimmäisessa isäntäperheessä oli sijoituslapsia, jotka palasivat takaisin omaan perheeseensä, joten au pairille ei enää ollut tarvetta. Hän vaihtoi perhettä, mutta oli todella epäonnekas - uuden perheen isä pakotti hänet töihin lähestulkoon kellon ympäri, minkä lisäksi perhe asui maaseudulla, eikä hänellä ollut pääsyä edes kielikurssille... Me kävimme hakemassa hänet eräänä iltana sieltä pois (hän teeskenteli tapaavansa ystävän), eikä meillä ollut mitään ongelmia rekisteröidä häntä omaksi au pairiksemme ja pidentää hänen viisuminsa voimassaoloaikaa (sillä selvisi ettei hänellä itse asiassa ollut enää voimassa olevaa viisumia, koska perheen isä oli väittänyt ettei sitä tarvitse uusia, näin ollen hyötyen entisestään au pairin laittomasta tilanteesta. Pitkä tarina, mutta se on hänen tarinansa, joten en mene tässä yksityiskohtiin - ehkäpä hän on valmis kertomaan siitä itse sinulle tarkemmin...). 

Pointtina tässä kuitenkin: ei, ei ole olemassa sääntöä kuinka usein voit vaihtaa perhettä!

Kuvittelisin tosin, että viranomaiset voivat ihmetellä, jos vaihdat perhettä joka toinen viikko, mutta mikäli sinulla ja uudella isäntäperheelläsi on hyvät perustelut vaihdolle, ei sen pitäisi olla mikään ongelma!

Toivottavasti tästä oli sinulle apua!

Maria

send cancel

Thank you for reporting this answer

We will check your report and block the answer if applicable.

close